دکتر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور):هفت درصد افزایش تولید گندم در کشور/ پرداخت مطالبات گندم کاران دو ماه زودتر از سال های گذشته! – خطِ اعتدال

دکتر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور):هفت درصد افزایش تولید گندم در کشور/ پرداخت مطالبات گندم کاران دو ماه زودتر از سال های گذشته! – خطِ اعتدال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *