نظر وزیرپیشنهادی راه درباره مسکن مهر

نظر وزیرپیشنهادی راه درباره مسکن مهر

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، با بیان اینکه «مسکن مهر» در اولویت برنامه هایم قرار دارد، گفت: به دنبال آن هستیم که با افزایش تولید مسکن، نیاز جامعه به واحدهای استیجاری را برطرف کنیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *