2 طرح محرومیت زدایی سپاه به بهره برداری رسید

2 طرح محرومیت زدایی سپاه به بهره برداری رسید

2 طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی سپاه شامل یک دهنه پل و یک کارگاه قالیبافی با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در تکاب به بهره برداری رسید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *