اعلام تحریم های جدیدآمریکا علیه ایران

اعلام تحریم های جدیدآمریکا علیه ایران

وزارت خزانه داری آمریکا چند بانک و شرکت ایرانی را تحریم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *