خبر خوب برای مستاجرها؛ افزایش فایل‌های اجاره+ جدول قیمت

خبر خوب برای مستاجرها؛ افزایش فایل‌های اجاره+ جدول قیمت

اقتصادنیوز : با حاکم شدن آرامش پاییزی در بازار اجاره‌بها، تعداد فایل‌های «رهن کامل» و نیز فایل‌هایی که با قید «قابل تبدیل» دست مستاجر را برای تبدیل بخشی از ودیعه به اجاره ماهانه یا بالعکس باز می‌گذارد، در بازار مسکن افزایش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *