حساب سرمایه در بهار۹۷ منفی۵ میلیارد دلار شد+جدول

حساب سرمایه در بهار۹۷ منفی۵ میلیارد دلار شد+جدول

بررسی گزراشهای بانک مرکزی نشان میدهد، خالص حساب سرمایه در پایان سال ۹۶ حدود ۱۹ میلیارد دلار و در پایان بهار ۹۷ حدود ۵ میلیارد دلار بوده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *