خرسندیم برخی کشورها قصد توقف خرید نفت از ایران دارند

خرسندیم برخی کشورها قصد توقف خرید نفت از ایران دارند

یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با تکرار ادعاهای واهی علیه ایران، به تداوم تلاش های کاخ سفید با برخی متحدان خود برای توقف خرید نفت از ایران اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *