هر اتفاقی در کشور می افتد واردات خودرو را متوقف می کنند/ احتمال آزادسازی واردات طی ماه های آتی

هر اتفاقی در کشور می افتد واردات خودرو را متوقف می کنند/ احتمال آزادسازی واردات طی ماه های آتی

یک کارشناس صنعت خودرو با بیان این که واردات خودرو مثل مرغ عروسی و عزا شده و هر اتفاقی در این کشور می افتد واردات خودرو را متوقف می کنند، گفت: ممنوعیت واردات خودرو می توانست تصمیم درستی باشد اما دولت به بدترین شکل آن را اجرا کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *