تأملی بر بازار آشفته صنف عکاسی/ فعالان این عرصه از مشکلاتشان می گویند

تأملی بر بازار آشفته صنف عکاسی/ فعالان این عرصه از مشکلاتشان می گویند

عکاسی از نمونه مشاغلی به شمار می رود که در سالیان اخیر با مشکلات و نارسایی هایی همچون رکود، افزایش هزینه ها مواجه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *