کوپن، کمک به معیشت یا جولان سفته بازی؟

کوپن، کمک به معیشت یا جولان سفته بازی؟

15 مهر 1397, 10:24 / کد خبر:58403
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و به گفته مردمی که هشت سال دوران سخت و پرفشار جنگ تحمیلی عراق را از سر گذرانده اند، تمهیداتی که دولت وقت در خصوص تأمین مایحتاج اولیه مردم اندیشیده بود، موجب شد تا آن سال ها در مقابل تحریم های سنگین دشوار کشورهای قدرتمند جهان مقاوم شوند. در آن سال ها ایران با کمبود مایحتاج و مواد غذایی ضروری خود مواجه بودند، اما حربه ای که قدری از دشواری آن روزها کاست، ارائه کوپن مواد غذایی همچون روغن، برنج، شکر، قند و … بود و مهم تر از آنکه در آن سال ها قیمت این اقلام افزایشی نداشت و باری را بر دوش مردم اضافه نکرد.
به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و به گفته مردمی که هشت سال دوران سخت و پرفشار جنگ تحمیلی عراق را از سر گذرانده اند، تمهیداتی که دولت وقت در خصوص تأمین مایحتاج اولیه مردم اندیشیده بود، موجب شد تا آن سال ها در مقابل تحریم های سنگین دشوار کشورهای قدرتمند جهان مقاوم شوند. در آن سال ها ایران با کمبود مایحتاج و مواد غذایی ضروری خود مواجه بودند، اما حربه ای که قدری از دشواری آن روزها کاست، ارائه کوپن مواد غذایی …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *