آمادگی ایران برای جذب سرمایه های خارجی حوزه انرژی های تجدیدپذیر

آمادگی ایران برای جذب سرمایه های خارجی حوزه انرژی های تجدیدپذیر

رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق از علاقه ایران نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور صادرات برق تجدیدپذیر و پاک اعلام خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *