استانها تا سقف 100 میلیارد ریال تسهیلات روستایی پرداخت می کنند

استانها تا سقف 100 میلیارد ریال تسهیلات روستایی پرداخت می کنند

کرمانشاه – ایرنا – سرپرست وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: با تفویض اختیارت جدید به استان ها و افزایش مبلغ پرداخت تسهیلات اشتغالزای روستایی، آن ها تا سقف 100 میلیارد ریال می توانند در اختیار صاحبان طرح ها قرار دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *