قدردانی سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک کشاورزی

قدردانی سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک کشاورزی

به گزارش خبرهای بانکی به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، محمد رضا نژاد مدیرکل امورمالی سازمان هدفمندی یارانه ها در این نامه از عملکرد مطلوب و اقدامات روح اله خدارحمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی و کارکنان ذیربط در فرایند عاملیت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار ، ارسال به موقع تاییدیه ها و … قدردانی و تشکر کرد.
تاریخ خبر: ۱٣۹٧/٠٧/۱۱ ۱٤:٠٦:۵٨

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *