16 میلیارد ریال صرف توسعه شبکه برق گلپایگان شد

16 میلیارد ریال صرف توسعه شبکه برق گلپایگان شد

اقتصاد ایران: اصفهان- مدیر امور برق شهرستان گلپایگان گفت : 16 میلیارد ریال در نیمه اول امسال از محل اعتبارات شرکت توزیع برق استان اصفهان و طرح های تملک دارایی صرف پروژه های برق این شهرستان شد.

ادامه مطلب در –>16 میلیارد ریال صرف توسعه شبکه برق گلپایگان شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *