برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در دامنه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان

برنامه دولت برای تثبیت نرخ ارز در دامنه ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست عصر امروز این شورا، از برنامه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز خبرداد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *