ماجرای یک روز با کارکنان سکوی گازی و یک دنیا عشق!

ماجرای یک روز با کارکنان سکوی گازی و یک دنیا عشق!

فصل اقتصاد – درست است که صدای تاسیسات، موتورخانه و عملیات، در 24 ساعت در سکو و ماجرای تلاش جوانان صنعت نفت ایران در میان آب، آهن، گرما و رطوبت تمامی ندارد، اما این آرامش خاطر، تلاش بی وقفه و آمیخته با عشق نشان از امنیت خاطری دارد که در صورت بروز حادثه کسانی هستند تا بهترین خدمات را ارائه دهند.
شاید بهتر باشد برای درک ذره ای از کار جوانان و مردانی که روی سکو کار می کنند، اوضاع را اندکی ملموس کنیم. برای نمونه خوب است زندگی و کار در پایتخت یا شهرهای روی خشکی، شرایط عادی، متعادل و قابل تغییر را با روزمره مردانی که روی آب و آهن، متفاوت از میلیون ها فرد دیگر در شرایط غیرعادی، غیر قابل تغییر و حساس کار می کنند، مقایسه کنیم.
گاز و میعانات گازی تولیدی در سکوی SPQ1 در فاز یک میدان گازی مشترک پارس جنوبی، پس از آبگیری یا نم زدایی کامل با یک خط لوله 32 اینچ به پالایشگاه در خشکی منتقل می شود.
زمانی که از عسلویه بر فراز دریا پرواز می کنید سکوهای مختلف گازی میدان پارس جنوبی در جای جای آب های نیلگون خلیج فارس به چشم می خورد، سکوهایی که که گرمای خانه و آرامش خاطر شهروندان در سرمای زمستان و چرخش …

ماجرای یک روز با کارکنان سکوی گازی و یک دنیا عشق!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *