مبلمان کافی شاپ و رستوران طرح ساده

مبلمان کافی شاپ و رستوران طرح ساده

میز مربع هشتاد در هشتاد سانتیمتر پایه فلزی 200 هزارتومان
میز مربع هشتاد در هشتاد سانتیمتر پایه ام دی اف 250 هزارتومان
رنگ و طرح به انتخاب مشتری
متناسب با فضای شما قابل ترکیب است
ارتفاع قابل تنظیم

تلفن تماس : 09191704805

mobleman restoran-b-01

mobleman restoran-b-02

mobleman restoran-b-08

mobleman restoran-b-04

mobleman restoran-b-03

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *