استخدام رسمی سازمان ملل متحد

دفترکمیساریای عالی سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی استخدام می کند.

مسئول امور اسکان مجدد

جهت اطلاعات بیشتر به

http://www.un.org.ir
یا

http://unhcr.org.ir/fa/job

مراجعه فرمایید.

لطفا در خواست خود را به زبان انگلیسی از طریق وب سایت های ذکر شده در بالا ارسال نماییدو یا رزمه کاری خود را به آدرس[email protected] بفرستید.
ذکر عنوان شغل و vacancy number در موضوع ایمیل الزامی است.

Untitled-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *