طراحی و دکوراسیون تجاری و مغازه

برای طراحی و دکوراسیون مغازه باید اصول جذب مشتری را کاملا رعایت کرد.
یک دکوراسیون علمی می تواند مشتری را با اشتیاق در مغازه نگه دارد.
در یک مغازه باید مکان مناسبی برای صندوق، مکان گذر مناسب و ویترین در نظر گرفته شود. همچنین جایی مناسب برای نمایش اجناس در مغازه وجود داشته باشد و جایی که در دید نباشد، برای انبار اجناس در نظر گرفت. مشتریانی که در مغازه می ایستند و جنسی را مورد بررسی قرار می دهند، نباید مانع دیدن بقیه مشتریلن شوند. رنگ مغازه به گونه ای باشد که گرم و جذاب بوده و اجناس را به خوبی جلوه دهد. نکات زیادی است که یک طراح و دکوراتور حرفه ای باید به آن توجه کند. نگران نباشید ما شما را تنها نمی گذاریم.

با ما تماس گرفته و پیشنهاد ما را بشنوید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *